Spoločnosť APC, s.r.o. bola založená v roku 2001, a od svojho založenia sa profilovala ako strojárska výrobná organizácia zaoberajúca sa výrobou zvarovaných oceľových komponentov (najmä rámových konštrukcií) a dielcov rôznych strojov a zariadení a ich častí. Súčasne poskytovala súvisiace služby mechanického opracovania (vrátane veľkorozmerných dielcov), zámočnícke práce, drobnú montáž a prípadne aj lakovanie výrobkov.

Významným medzníkom sa stal rok 2005, keď sa výrobný program spoločnosti rozšíril o výrobu zváraných oceľových komponentov koľajových vozidiel. V tom čase začatá spolupráca s významným európskym výrobcom koľajových vozidiel priniesla výrobu zváraných oceľových podskupín spodných rámov pre vagóny súprav metra a električiek. Tento výrobný program zadefinoval pre spoločnosť a jej personál nové odborné a aj kvalitatívne požiadavky. Od roku 2008 sa postupne realizovala výroba zváraných oceľových komponentov v rámci celého radu projektov pre viacerých odberateľov.
Komodita oceľových zváraných komponentov koľajových vozidiel sa stala po roku 2008 pre spoločnosť strategickou.

Rozmach výrobných aktivít priamo ovplyvňoval aj rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti. Stav zamestnancov v priebehu roku 2006 predstavoval viac ako dvojnásobok oproti stavu pri spustení prevádzky v roku 2002. Napriek neustálym pohybom, počet pracovníkov spoločnosti dlhodobo osciluje okolo hodnoty 60.

Spoločnosť od svojho založenia pôsobí v samostatnej výrobnej hale s rozlohou výrobných priestorov cca 3.300 m2.