Každá úspešná spoločnosť si vytvára vízie, určuje ciele a definuje stratégie pre ich dosiahnutie. Svoje podnikateľské vízie spoločnosť APC, s.r.o. zhŕňa nasledovne:

  • Stať sa flexibilným a spoľahlivým subdodávateľom oceľových zváraných komponentov, dielcov a konštrukcií vrátane mechanického opracovania
  • Vybudovať si stabilnú pozíciu v subdodávateľskom reťazci pre železničný priemysel
  • Poskytovaním kvalitných a termínovo spoľahlivých služieb neustále podporovať a posilňovať svoju obchodnú pozíciu a imidž
  • Neustále zvyšovať spokojnosť svojich zákazníkov pružnou reakciou na ich potreby a podnety.

  S cieľom podporiť úspešné naplnenie podnikateľských vízií spoločnosť implementovala systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2008 a systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2004. Zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblastiach kvality a environmentálneho správania spoločnosti deklaruje prijatá Politika kvality a Environmentálna politika.