Pre úspešné pôsobenie v pozícii dodávateľa zváraných komponentov pre koľajové vozidlá bolo nevyhnutné získať oprávnenie na zváranie koľajových vozidiel a ich častí. APC, s.r.o. je držiteľom tohto oprávnenia od roku 2006 (v rokoch 2006-2008 bola certifikovaná podľa DIN 6700-2, firmou Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV Hannover, od roku 2008 je certifikovaná podľa DIN EN 15085-2 firmou TÜV SÜD Industrie GmbH München).

Implementované systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva má spoločnosť certifikované rovnako od roku 2006. Prvá certifikácia bola vykonaná podľa ISO 9001:2000 resp. ISO 14001:2004 certifikačnou autoritou BVQI. V roku 2009 bola vykonaná recertifikácia oboch manažérskych systémov podľa ISO 9001:2008 resp. EN ISO 14001:2004 certifikačnou autoritou Bureau Veritas Certification.