Produkciu oceľových komponentov pre koľajové vozidláspoločnosť zahájila v rokoch 2005-2006.Jednalo sao komponenty spodných rámov vagónov súpravmetra a električiek prevýznamného európskehovýrobcu koľajovýchvozidiel – koncernSiemens, konkrétne jehozávod v Rakúsku (SiemensTransportation SystemsGmbH Co & KG Wien).