Spoločnosť disponuje súborom obrábacích strojov, ktorých kapacity využíva jednak pri vlastnej produkcii rôznych zváraných komponentov či konštrukcií a zároveň ich ponúka potenciálnych zákazníkom aj formou prác výrobnej povahy realizovaných na obrobkoch dodaných odberateľom. Popri atraktívnych vŕtačsko-frézarskych kapacitách horizontálnych vyvrtávačiek s priemerom vretena 130 mm resp. s priemerom vretena 100 mm. sú dostupné aj kapacity sústruženia a frézovania na klasických sústruhoch a frézkach, či brúsenia na guľato ako aj ďalších strojných operácií. Technologické limity najžiadanejších kapacít obrábania v podmienkach APC, s.r.o. sumarizuje tabuľka:

Operácia, stroj Max. parametre
Vyvrtávanie, frézovanie WFT 13 CNC rozmery stola: 2000 x 2400 mm max. prestavenia (X,Y,Z,W): 4000 x 3000 x 1500 x 730 mm
Vyvrtávanie, frézovanie WHN 13.4B CNC, WHN 13.4A rozmery stola: 1800 x 1600 mm max. prestavenia (X,Y,Z,W): 2000 x 2000 x 1250 x 800 mm
Vyvrtávanie, frézovanie W 100 A rozmery stola: 1250 x 1250 mm max. prestavenia (X,Y,Z,W): 1250 x 1120 x 1250 x 900 mm
Presné vŕtanie a frézovanie WKV 100 rozmery stola: 1000 x 1600 mm max. prestavenia (X,Y,Z): 1400 x 1000 x 300 mm, max. prestavenie vreteníkov po stojane: 700 mm