Projektovo orientovaná produkcia oceľových zváraných komponentov koľajových vozidiel má v podmienkach APC, s.r.o. históriu od roku 2005. Prvými realizovanými projektmi boli oceľové zvárané podskupiny spodných rámov vagónov metra a vozidiel električiek. Od roku 2008 sa postupne sortiment vyrábaných zváraných podskupín rozrastal od zváraných podskupín spodných rámov nízko podlažných osobných vagónov cez zvárané oceľové komponenty spodných rámov lokomotív až po oceľové čelné steny osobných vagónov. Popri dominujúcich podskupinách karosérií rôznych typov koľajových vozidiel, sa medzi vyrábaný sortiment dostali aj iné zvárané podskupiny napr. rám kompresora lokomotívy alebo snežný pluh.

V rokoch 2005-2010 bolo vyrobených viac ako 3.800 ks rôznych oceľových podskupín koľajových vozidiel na základe výkresovej dokumentácie a špecifikácií odberateľa v režime sériovej alebo malosériovej výroby vždy pomocou príslušnej sady výrobných prípravkov a polohovadiel. Väčšiu časť použitých výrobných prípravkov zabezpečovala konštrukčne i výrobne APC s.r.o.

Oceľové zvárané podskupiny vagónov metra

Sériovo vyrábané podskupiny spodného rámu (predstavok rámu, bezpečnostný člen) v rokoch 2005-2006. Celkove bolo v rámci projektu vyrobených cca 140 ks predstavkov rámu.

Oceľové zvárané podskupiny vozidiel električiek

Sériovo vyrábaná podskupina spodku vagónov (stredný diel spodného rámu) v rokoch 2005-2006. V rámci projektu bolo vyrobených spolu temer 250 ks týchto zváraných podskupín.

Od roku 2008 sériovo vyrábané spodné rámy vagónov (sada zváraných rámových podskupín). Do konca roku 2010 bolo vyrobených v rámci tohto projektu celkove temer 1300 ks zváraných podskupín spodného rámu.

Oceľové zvárané podskupiny nízkopodlažných osobných vagónov

Sériovo vyrábaná sada zváraných komponentov spodného rámu počas roku 2008. V rámci projektu bolo vyrobených celkove cca 300 ks šiestich druhov zváraných podskupín.

Oceľové zvárané podskupiny lokomotív

Sériovo vyrábané zvárané podskupiny spodného rámu lokomotív (viacero druhov pozdĺžnych nosníkov, priečny nosník, viacero druhov spojovacích prvkov spodného rámu s podvozkom v rokoch 2008-2010; v období 2010-2011 stredový nosník a aj ďalšie prvky). Do konca roku 2010 bolo vyrobených v rámci viacerých projektov spolu viac ako 1400 ks zváraných podskupín pre lokomotívy.
V malých sériách (do 40 ks) boli realizované aj zvárané komponenty mimo spodného rámu karosérie napr. rám kompresora alebo snežný pluh.

Oceľové zvárané podskupiny osobných vagónov

Sériovo vyrábané zvárané podskupiny karosérie rýchlikových vagónov (štyri druhy čelných stien) od roku 2009. Do konca roku 2010 bolo vyrobených v rámci projektu cca 250 ks čelných stien.

 

Sériovo vyrábané zvárané podskupiny karosérie spacích vagónov (dva druhy čelných stien) od roku 2011. V rámci tohto projektu je predpokladaná výroba na úrovni 400 ks čelných stien.