Spoločnosť od svojho vzniku aktívne vyhľadáva a realizuje rôzne zákazky najmä na výrobu častí strojov a zariadení, kde je schopná efektívne využiť svoje ručné a zároveň aj strojné kapacity mechanického obrábania. Táto produkcia bola do roku 2005 nosnou. Výroba častí strojov a zariadení je realizovaná v režime zákazkovej výroby, v niektorých prípadoch aj opakovanej výroby na základe odberateľom dodanej výkresovej dokumentácie a špecifikácií.

Spektrum vyrobených častí strojov, zariadení či komponentov liniek je rozsiahle a zasahuje do viacerých priemyselných oblastí. V tomto segmente produkcie sa spoločnosť snažila reflektovať na aktuálne požiadavky trhu.

Dlhodobo spoločnosť dodávala časti strojov a zariadení na výrobu káblov (napr. prevodová skriňa, zásobníkový kruh, ale aj ďalšie komponenty).

Strojársky veľmi zaujímavá je výroba skríň, mlynov na plasty, ktoré sú tiež vyrábané už dlhodobo. Vyrábané sú viaceré typorozmery, pričom súčasťou zákazky je aj predmontáž skrine a jej ďalších komponentov v určenom rozsahu.

Samostatnú rozsiahlu skupinu tvoria rôzne rámové konštrukcie strojov a zariadení (napr. opakovane boli realizované rôzne rámové konštrukcie vibračných zváračiek termoplastických hmôt pre aplikácie v automobilovom priemysle, základné rámy viacerých druhov obrábacích strojov (napr. TAJMAC, TRAUB), základné rámy samohybných zariadení na drvenie kameňa či betónu a iné rámové konštrukcie pre mnohé ďalšie aplikácie).

Od roku 2010 sa spoločnosť snaží o rozvíjanie programu výroby zváraných rámových konštrukcií a komponentov z nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ najmä pre zariadenia na priemyselnú výrobu potravín.