Vyvrtávanie, vŕtanie, frézovanie
Stroje Parametre
W 100 A Priemer vretena 100 mm s max. vysunutím (Z) 900 mm a otáčkami do 1 120 min-1.
Max. priemer vŕtania 560 mm a sústruženia 900 mm (priemer upínacej lícnej dosky 600 mm).
Vertikálny posun vretena po stojane (Y): 1 120 mm, Pozdĺžny posun stola (W): 1 250 mm, Priečny posun stola (X): 1 250 mm, Rozmery stola: 1 250 x 1 250 mm. Max. hmotnosť obrobku: 3 000 kg
Digitálne odmeriavanie: NEWALL
WHN 13.4A
WHN 13.4B CNC
Priemer vretena 130 mm s max. vysunutím (Z) 800 mm a otáčkami do 800 min-1.
Vertikálny posun vretena po stojane (Y): 2 000 mm, Pozdĺžny posun stĺpa (W): 1 250 mm, Priečny posun stola (X): 2 000 mm, Rozmery stola: 1 800 x 1 600 mm. Max. hmotnosť obrobku: 12 000 kg
WHN 13.4A – digitálne odmeriavanie – HML 04 LEMAKOR
WHN 13.4B CNC – riadiaci systém – MEFI CNC 859
 WKV 100 Priemer vreteníkov 120 mm s max. vysunutím 300 mm a otáčkami do 2 000 min-1(zvislý), do 1 000 min-1 (vodorovný).
Vertikálny posun horizontálneho vretena po stojane: 700 mm, Vertikálny posun priečneho nosníka vertikálneho vreteníka po stojanoch: 700mm, Priečny posun vertikálneho vretena medzi stĺpmi: 1000 mm,
Posun pracovného stola: 1 400 mm, Rozmery stola: 1000 x 1600 mm, Max. hmotnosť obrobku: 2 000 kg

Frézovanie
Stroje Parametre
 FGSV 50 Rozmery stola: 500 x 1 800 mm, Pozdĺžny posun stola: 1 400 mm, Vertikálny posun stola: 500 mm,
Otáčky vretena: 45 – 1 400 min-1, Priečny posun vretena: 670 mm, Max. hmotnosť obrobku: 1 200 kg, Digitálne odmeriavanie: NEWALL
 FGS 50/63 Rozmery stola: 500 x 1 800 mm, Pozdĺžny posun stola: 1 400 mm, Vertikálny posun stola: 500 mm,
Otáčky vretena:35,5 – 1 800 min-1, Priečny posun vretena: 630 mm, Max. hmotnosť obrobku: 1 500 kg
 FSS 400 E Rozmery stola: 400 x 1 400 mm, Pozdĺžny posun stola: 1 120 mm, Vertikálny posun stola: 400 mm,
Otáčky vretena: 28 – 1 400 min-1, Priečny posun vretena: 345 mm, Max. hmotnosť obrobku: 1 400 kg
 UZ 15 Úkosovací systém na zrážanie hrán plechov pod zvar, Šírka úkosu: max. 15 mm, Uhol úkosu: 30°až 60° (po 5°), Otáčky frézovacieho vretena: 1 500-5 000 min-1, Frézovacia hlava: ø 80 s vymeniteľnými reznými doš­tičkami, Max. dĺžka obrobku bez použitia podpier: 1-1,5 m, Šírka obrobku bez použitia podpier: 0,4-0,6 m
 GERIMA SMA 50 Ručná frézka na úkosovanie hrán pod zvar, Šírka úkosu: 1-15 mm, Rádius: 2-4 mm, Uhol úkosu: 30°-50°-55°, Otáčky frézovacieho vretena: 2 400-7 300 min-1, Počet rezných plátkov frézovacej hlavy: 5

 

Sústruženie
Stroje Parametre
SUI 50 Obežný priemer nad lóžami: max. 500 mm, Obežný priemer nad suportom: max. 320 mm
Dĺžka sústruženia: max. 1 500 mm, Otáčky vretena: 14 – 2 240 min-1, Max. hmotnosť obrobku: 480 kg
 SUS 63 Obežný priemer nad lóžami: max. 655 mm, Obežný priemer nad suportom: max. 390 mm
Dĺžka sústruženia: max. 2 000 mm, Otáčky vretena: 9 – 1 120 min-1, Max. hmotnosť obrobku: 6 000 kg
 SU 50 A Obežný priemer nad lóžami: max. 500 mm, Obežný priemer nad suportom: max. 250 mm
Dĺžka sústruženia: max. 1 000 mm, Otáčky vretena: 11,2 – 1 400 min-1, Max. hmotnosť obrobku: 1 120 kg

Brúsenie valcových plôch
Stroje Parametre
KU 250-02 Obežný priemer nad lóžami: max. 250 mm, Vzdialenosť hrotov: 750 mm
Pozdĺžny pohyb stola: 900 mm, Otáčky brúsneho vretena: 1 700 (1 900, 2 200) min-1, Otáčky pracovného
vretena: max. 1 400 min-1, Max. hmotnosť obrobku: 120 kg

Vŕtanie, vyvrtávanie
Stroje, technológie Parametre
VO 50 Max. priemer vŕtania (do plna do ocele): 50 mm, Zdvih vretena: 310 mm, Zvislý pohyb ramena: 875
mm
Pohyb vreteníka po ramene: 1 280 mm, Otáčanie ramena:180°, Otáčky vretena: 28-2 500 min-1,
Rozmery upínacej plochy: 1 820×986 mm
FLOWDRILL Beztriesková technológia výroby otvorov a závitov tvárnením za tepla v tenkostenných materiáloch.