Spoločnosť disponuje zariadeniami a kvalifikovaným personálom pre výkon zvárania železných i neželezných kovov rôznych hrúbok metódami MAG, TIG (WIG). Implementované má tiež viaceré technológie privárania svorníkov – priváranie svorníkov odtiahnutým oblúkom s keramickým krúžkom alebo ochranným plynom (783), krátko cyklové priváranie svorníkov odtiahnutým oblúkom (784) a priváranie svorníkov výbojom kondenzátora odtiahnutým oblúkom (785).

APC, s.r.o. získala a udržiava oprávnenie na zváranie koľajových vozidiel a ich častí podľa DIN EN 15085–2, stupeň certifikácie CL1 pre aplikačnú oblasť novovýroby z komponentov pre koľajové vozidlá (spodný rám – predstavok, pozdĺžny a priečny nosník, montáž; nadstavba vozidla – čelné steny v nasledujúcom rozsahu:

Zvárací proces podľa
DIN EN ISO 4063
Materiálová skupina podľa CEN ISO/TR 15608 Rozmery Poznámky
135 (MAG) 1.2
1.3
8
8/1.2
 t = 1,4 ÷ 40 mm
t = 1,5 ÷ 2,6 mm
t = 1,5 ÷ 10 mm
t = 3,0 ÷ 10 mm
 —
BW, FW: t = 1,5 – 4,0

 135/141 (MAG/WIG)  1.2 t = 3 ÷ 12 mm  BW
 136 (MAG)  1.2  t = 50 ÷ 240 mm  —
 783 (BH)  1.2  t ≤ 5 mm  Priemer svorníka 10 mm
 784 (BH)  1.2  t ≤ 3 mm  Priemer svorníka 8 mm (materiálová skupina 8 )
 785 (BH)  1.2  t ≤ 3 mm  Priemer svorníka 8 mm

Pri zváraní metódou MAG sú využívané zariadenia z typovej rady zváracích poloautomatov ForMIG (ForMIG 289, ForMIG 389 FWS, ForMIG 452.1 FWS, ForMIG 459 FWS). Na zváranie metódou TIG (WIG) je používané zariadenie TIG mP 263H. Priváranie svorníkov sa realizuje zariadeniami SOYER BMS 10NV (785) a KÖSTER ELOTOP 1010 (783,784)

Rôznorodý sortiment vyrábaných zváraných konštrukcií a najmä komponentov koľajových vozidiel vyžaduje kvalitné prevedenie širokého spektra typov zvarových spojov rozmani­tých veľkostí, za použitia viacerých druhov prídavných materiálov. Aj preto musí každý zvárač pred zaradením do výrobného procesu predovšetkým v rámci projektov pre železnice úspešne absolvovať pracovné skúšky pre určené typy a veľkosti zvarových spojov.

Kontrolu kvality vykonaných zvarových spojov spoločnosť zabezpečuje vlastným certifikovaným personálom (EN 473) prostredníctvom viacerých metód nedeštruktívneho skúšania – vizuálna kontrola (VT 2), penetračné skúšky (PT 2), skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT 2).
Technologicky náročnejšie skúšanie ultrazvukom (UT) alebo prostredníctvom röntgenového prežiarenia (RT) zabezpečuje u odborného kooperačného partnera.